ประกาศเผยแพร่แผนการจัดมหรรกรรมกีฬามวยไทยระดับโลก MUAYTHAI EXPO ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดมหรรกรรมกีฬามวยไทยระดับโลก MUAYTHAI EXPO  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

06092561 ประกาศเผยแพร่แผนมวยEXPO