ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการสถานีทีวีกีฬา (T Sport Channel) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการสถานีทีวีกีฬา (T Sport Channel) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

04092561 เผนแพร่แผนฯ จ้างดำเนินการสถานีทีวีกีฬา ปี 62