ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2562 (14082561)