ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม สนามหญ้า จังหวัดนครพนม ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม สนามหญ้า จังหวัดนครพนม ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างฯ งานปรับปรุงฯ จ.นครพนม 29 มีค.61