ประกาศแผนการจัดจ้างก่อสร้างอัฒจันทร์ทิศตะวันออก สนามฟุตบอล 1 สนามกีฬาหัวหมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกาศแผนการจัดจ้างก่อสร้างอัฒจันทร์ทิศตะวันออก สนามฟุตบอล 1 สนามกีฬาหัวหมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกาศแผน ก่อสร้างอัฒจันทร์ทิศตะวันออก สนาม 1 (17082561)