ประกาศแผนการจัดจ้างที่ปรึกษา/บุคคล เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับคดีและกฏหมายของ กกท. ประจำปีลบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศแผนการจัดจ้างที่ปรึกษา/บุคคล เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับคดีและกฏหมายของ กกท. ประจำปีลบประมาณ พ.ศ. 2562

20082561 เผยแพร่แผน ที่ปรึกษาด้านกฏหมาย ปี 2562 (1)