ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานสำรวจและจัดทำแนวทางบริหารการจัดการระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร (สำนักงาน กกท. ภาค 3) จังหวัดนครราชสีมา สำนักงาน กกท. ภาค 4 จังหวัดสงขลา สำนักงาน กกท. ภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์ฝึกกกีฬาแห่งชาติ จังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานสำรวจและจัดทำแนวทางบริหารการจัดการระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร (สำนักงาน กกท. ภาค 3) จังหวัดนครราชสีมา สำนักงาน กกท. ภาค 4 จังหวัดสงขลา สำนักงาน กกท. ภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์ฝึกกกีฬาแห่งชาติ จังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562