ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ทำความสะอาดอาคารต่างๆ ภายในสถานกีฬาหัวหมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ทำความสะอาดอาคารต่างๆ ภายในสถานกีฬาหัวหมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

26092561 ประกาศแผนจ้างทำความสะอาด 62