ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานดูแลปรับปรุงพื้นที่สีเขียวภายในสนามกีฬาหัวหมากและสนามฟุตบอล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานดูแลปรับปรุงพื้นที่สีเขียวภายในสนามกีฬาหัวหมากและสนามฟุตบอล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

25092561 ประกาศเผยแพร่แผนพื้นที่สีเขียวปี62