ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างงานการจัดเช่ารถยนต์ ประเภทโดยสาร ไม่เกิน 12 ที่นั่ง จำนวน 10 คัน และรถยนต์ประจำตำแหน่งรองผู้ว่าการ ประเภทนั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างงานการจัดเช่ารถยนต์ ประเภทโดยสาร ไม่เกิน 12 ที่นั่ง จำนวน 10 คัน และรถยนต์ประจำตำแหน่งรองผู้ว่าการ ประเภทนั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

20082561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดเช่ารถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2562