ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างงานออกำแบบและจัดพิมพ์หนังสือแนะนำค่ายมวย MUAYTHAI GUIDE (พิมพ์นำร่องครั้งที่ 1) โครงการพัฒนาค่ายมวยในท้องถิ่นเพื่องส่งเสริมอาชีพผู้ฝึกสอนและธุรกิจค่าย

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างงานออกำแบบและจัดพิมพ์หนังสือแนะนำค่ายมวย MUAYTHAI  GUIDE (พิมพ์นำร่องครั้งที่ 1) โครงการพัฒนาค่ายมวยในท้องถิ่นเพื่องส่งเสริมอาชีพผู้ฝึกสอนและธุรกิจค่าย

01082561 ประกาศเผยแพร่แผนออกแบบหนังสือแนะนำค่ายมวย