ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างงานผลิตสื่อในรูปแบบวารสารกีฬา กกท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างงานผลิตสื่อในรูปแบบวารสารกีฬา กกท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

01082561 ประกาศเผยแพร่แผนออกแบบหนังสือแนะนำค่ายมวย