ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานปรับปรุงซ่อมแซม ศูนย์ฝึกกีฬากีฬาแห่งชาติ ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานปรับปรุงซ่อมแซม ศูนย์ฝึกกีฬากีฬาแห่งชาติ ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
26092561 ประกาศปรับปรุง สระบุรี