ประกาศแผนจัดจ้างก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬาเรือแคนูสลาลอมอ่างเก็บน้ำคลองบางไผ่ ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ครั้งที่ 2

ประกาศแผนจัดจ้างก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬาเรือแคนูสลาลอมอ่างเก็บน้ำคลองบางไผ่ ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ครั้งที่ 2

ประกาศแผนจัดจ้างก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬาเรือแคนูสลาลอมฯ 270461