ประกาศแผนจัดจ้างประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ กกท. ผ่าน Social Influencer และสื่อออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561 ครั้งที่ 3

ประกาศแผนจัดจ้างประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ กกท. ผ่าน Social Influencer และสื่อออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561 ครั้งที่ 3

ประกาศแผนประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social ครั้งที่ 3