ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างทำชุดเครื่องนอนประจำศูนย์ศึกกีฬา กกท. ส่วนภูมิภาค (ภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่) จำนวน 500 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างทำชุดเครื่องนอนประจำศูนย์ศึกกีฬา กกท. ส่วนภูมิภาค (ภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่) จำนวน 500 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศแผนจ้างติดตั้งรั้วโครงเหล็กรอบลานจอดราชมังฯ 61