ประกาศแผน ก่อสร้างอาคารสำนักงานและศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2

ประกาศแผน ก่อสร้างอาคารสำนักงานและศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2

ประกาศแผน ก่อสร้างอาคารจังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่26เม.ย.61