ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูล บุคลากรทางการกีฬาของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างงานปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูล บุคลากรทางการกีฬาของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ จ้างปรับปรุงระบบฯ 27 เม.ย. 61