ประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ กกท. ผ่าน Social Influencer และสื่อออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 3

ประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ กกท. ผ่าน Social Influencer และสื่อออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 3

ประกาศเรื่อง

ประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ กกท. ผ่าน Social Influencer และสื่อออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 3

ประกาศวันที่

26 กรกฏาคม 2561

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ