ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อจัดซื้ออุปกรณ์ศูนย์วิชาการ 76 จังหวัด และ 5 ภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อจัดซื้ออุปกรณ์ศูนย์วิชาการ 76 จังหวัด และ 5 ภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะซื้ออุปกรณ์ศูนย์วิชาการ 60