ผู้ว่าการกกท. เข้าพบและสวัสดีปีใหม่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

         ผู้ว่าการกกท. เข้าพบและสวัสดีปีใหม่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

          ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายราเชลล์ ได้ผลธัญญา รองผู้ว่าการ กกท.ฝ่ายบริหาร, นายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการ กกท.ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา นายเดช ใจกล้า ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ และตัวแทนจากหน่วยงานอื่นๆ ภายใต้สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เข้าพบและมอบกระเช้าให้กับ นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ปี2562 ณ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561

          นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอขอบคุณผู้บริหาร พนักงาน และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจตลอดทั้งปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ท่านยังได้อวยพรปีใหม่ขอให้ทุกคนมีความสุขในปี 2562