ยกเลิกการจัดทำมาตราฐานผู้จัดรายการแข่งขันกีฬามวยไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ยกเลิกการจัดทำมาตราฐานผู้จัดรายการแข่งขันกีฬามวยไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20092561 ประกาศยกเลิกจ้างที่ปรึกษา