ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างสนามฟุตบอล ลู่-ลานกรีฑา วัสดุยางสังเคราะห์จังหวัดเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 จังหวัดบุรีรัมย์ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างสนามฟุตบอล ลู่-ลานกรีฑา วัสดุยางสังเคราะห์จังหวัดเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 จังหวัดบุรีรัมย์ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศ ยกเลิกประกาศจ้างควบคุมงานฯ บุรีรัมย์ 13062561