ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการกีฬาอาชีพ ฝ่ายผู้แทนสมาคมฯ

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการกีฬาอาชีพ ประเภทผู้แทนผู้เกี่ยวข้องกับอาชีพ ฝ่ายผู้แทนสมาคมกีฬาอาชีพ ฝ่ายผู้แทนสมาคมกีฬาอาชีพ

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการกีฬาอาชีพ