ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างอัฒจันทร์ทิศเหนือ ทิศใต้ และกระถางคบเพลิงพร้อมติดตั้งสกอร์บอร์ดสนามกีฬาจังหวัดศรีษะเกษ

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างอัฒจันทร์ทิศเหนือ ทิศใต้ และกระถางคบเพลิงพร้อมติดตั้งสกอร์บอร์ดสนามกีฬาจังหวัดศรีษะเกษ

26102561 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดจ้างฯ