เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ภาค 5 (เชียงใหม่) ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณประจำปี พ.ศ.2561

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ภาค 5 (เชียงใหม่) ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณประจำปี พ.ศ.2561

ประกาศแผนจัดจ้าง ก่อสร้าง จ.เชียงใหม่ 61 ลงวันที่ 10 พ.ค. 61