ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม สนามกีฬา จังหวัดนครพนม ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม สนามกีฬา จังหวัดนครพนม ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนจัดจ้าง ปรับปรุงฯ นครพนม (10 พค.61)