ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างทำความสะอาดอาคารต่างๆ ภายในสถานีกีฬาหัวหมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างทำความสะอาดอาคารต่างๆ ภายในสถานีกีฬาหัวหมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ประกาศแผนทำความสะอาด 9 เดือน 62