ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างทำของที่ระลึก กกท. (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างทำของที่ระลึก กกท. (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศเผยแพร่แผน ของที่ระลึกกกท.ครั้งที่2 วันที่ 15พ.ค.61