ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างที่ปรึกษา เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับคดีกฎหมายของ กกท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างที่ปรึกษา เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับคดีกฎหมายของ กกท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

20082561 เผยแพร่แผน ที่ปรึกษาด้านกฏหมาย ปี 2562