ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินงานสถานีทีวีกีฬา (T Sports Channel)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินงานสถานีทีวีกีฬา (T Sports Channel)

06112561 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 62