ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ้างที่ปรึกษาจัดทำการสำรวจและประเมินมาตราฐานค่ายมวยให้เป็นไปตามมาตราฐานค่ายมวยไทยอาชีพ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ้างที่ปรึกษาจัดทำการสำรวจและประเมินมาตราฐานค่ายมวยให้เป็นไปตามมาตราฐานค่ายมวยไทยอาชีพ

ประกาศแผนจ้างที่ปรึกษาประเมินค่ายมวยไทย 2ส.ค.61