ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัอุปกรณ์กีฬา สำหรับพัฒนา อุดหนุน สนับสนุนศักยภาพ สโมสรกีฬาอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัอุปกรณ์กีฬา สำหรับพัฒนา อุดหนุน สนับสนุนศักยภาพ สโมสรกีฬาอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

31072561 ประกาศแผน ซื้ออุปกรณ์กีฬาอาชีพ