ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างสนามฟุตบอล ลู่-ลานกรีฑา วัสดุยางสังเคราะห์จังหวัดเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างสนามฟุตบอล ลู่-ลานกรีฑา วัสดุยางสังเคราะห์จังหวัดเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศ แผน จ.บุรีรัมย์ (09052561)