ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ การจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ การจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔

ประกาศแผน ทบทวนยุทธศาสตร์สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดฯ วันที่26เม.ย.61