ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จัดทำกระเป๋าสำหรับนักกีฬาและผู้ฝึกสอนในโครงการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (Sports Hero) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จัดทำกระเป๋าสำหรับนักกีฬาและผู้ฝึกสอนในโครงการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (Sports Hero) ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศแผนจ้างทำกระเป๋าโครงการ Sports Hero