ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษาการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทางการกีฬา ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษาการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทางการกีฬา ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศเผยแพร่แผนสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทางการกีฬา