ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อโทรทัศน์พร้อมติดตั้ง อาคารที่พักนักกีฬา 200 เตียงและอาคารที่พักนักกีฬา 300 เตียง กกท. ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อโทรทัศน์พร้อมติดตั้ง อาคารที่พักนักกีฬา 200 เตียงและอาคารที่พักนักกีฬา 300 เตียง กกท.  ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศ เผยแพร่แผนซื้อโทรทัศน์ 61 ลงวันที่ 10 พ.ค. 61