ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างทำชุดเครื่องนอนประจำศูนย์ฝึกกีฬา กกท. ส่วนภูมิภาค (ภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่) จำนวน 500 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2

ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างทำชุดเครื่องนอนประจำศูนย์ฝึกกีฬา กกท. ส่วนภูมิภาค (ภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่) จำนวน 500 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2

ประกาศแผนชุดเครื่องนอน 2