ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ซื้อเครื่องถ่ายแบบแปลนระบบมัลติฟังก์ชันขนาด A0 พร้อมแสกนแบบ จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ ๒)

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ซื้อเครื่องถ่ายแบบแปลนระบบมัลติฟังก์ชันขนาด A0 พร้อมแสกนแบบ จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ ๒)

ประกาศเผยแพร่แผน เครื่องถ่ายแบบแปลน ครั้งที่2 วันที่3พ.ค.61