ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอัฒจันทร์ทิศเหนือ ทิศใต้ และอาคารกระถางคบเพลิงพร้อมติดตั้งสกอร์บอร์ด สนามกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอัฒจันทร์ทิศเหนือ ทิศใต้ และอาคารกระถางคบเพลิงพร้อมติดตั้งสกอร์บอร์ด สนามกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอัฒจันทร์ทิศเหนือ ทิศใต้ และอาคารกระถางคบเพลิงพร้อมติดตั้งสกอร์บอร์ด สนามกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

29 พฤศจิกายน 2561

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ