กกท.จัดกิจกรรม รวมพลคนรักกีฬา มินิมาราธอน

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมรวมพลคนรักกีฬา มินิมาราธอน 2562 “RUN FOR THE KING” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี นายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา ร่วมพิธี ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน ที่ผ่านมา

การจัดกิจกรรมรวมพลคนรักกีฬา มินิมาราธอน 2562 “RUN FOR THE KING” ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ อันเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่งที่มีต่อประชาชนชาวไทย การกีฬาแห่งประเทศไทย ในฐานะองค์กรหลักผู้นำทางด้านการกีฬาของประเทศ จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมรวมพล คนรักกีฬา มินิมาราธอน 2562 “RUN FOR THE KING” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประชาชนชาวไทย และเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการออกกำลังกาย และสร้างสุขภาพที่ดีให้แก่ประชาชน โดยจัดกิจกรรมฯ พร้อมกันทั่วประเทศ

ผู้ว่าการ กล่าวว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก ซึ่งได้รับการตอบรับจากประชาชนทั่วประเทศ โดยประชาชนมีความตื่นตัวกับกระแสการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างมาก ทำให้มีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมจากทั่วประเทศประมาณ 150,000 คน และในบางจังหวัดนั้นมี่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมถึง 20,000 คน ทำให้เห็นว่าในปัจจุบันนี้กระแสการวิ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ซึ่งทาง กกท. จะจัดกิจกรรมเช่นนี้ขึ้นอีกทุกๆปี เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทั้งนี้เหตุผลที่เลือกกีฬาวิ่งมาจัดกิจกรรมเพราะว่า กีฬาวิ่งนั้นเป็นกีฬาที่สามารถเข้าร่วมได้ทุกเพศทุกวัย เป็นกีฬาเพียงไม่กี่ชนิดที่ทุกคนสามารถเข้าร่วมได้ และต้องการส่งเสริมกีฬาวิ่งให้เป็นพื้นฐานของการเล่นกีฬาทุกชนิด อยากให้ประชาชนตื่นตัวในเรื่องของการวิ่งและจะสามารถสอดแทรกความรู้เรื่องของการรักษาสุขภาพได้ดีอีกด้วย

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นพร้อมกันจำนวน 76 จังหวัด โดยมีการวิ่งมินิมาราธอนระยะทาง 10.5 กิโลเมตร และฟันรันระยะทาง 2.5 กิโลเมตร มีโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 150,000 คน จากทั่วประเทศ