กกท.จัดกิจกรรม “รักษ์หัวหมาก บิ๊กคลีนนิ่ง เดย์”

          ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “รักษ์หัวหมาก บิ๊กคลีนนิ่งเดย์” ร่วมด้วย นายวิษณุ ไล่ชะพิษ รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายส่งเสริมกีฬา คณะผู้บริหารกกท. เจ้าหน้าที่และพ่อค้าแม่ค้า ร่วมงาน ณ โดมกิจกรรมกีฬาเอนกประสงค์ ประตู2 กกท. เมื่อวันที่ 14 ก.พ ที่ผ่านมา

          สำหรับกิจกรรม “รักษ์หัวหมาก บิ๊กคลีนนิ่งเดย์” จัดขึ้นเพื่อให้ทุกคนที่มีส่วนร่วมกับตลาดได้ดูแลและสร้างความสะอาดในพื้นที่ขายของรวมถึงลานกิจกรรมต่างๆภายในกกท. นอกจากจะทำให้สะอาดขึ้นแล้ว ยังช่วยลดมลพิษ ฝุ่นละอองต่างๆ ที่มีผลต่อร่างกายของประชาชน ที่เป็นปัญหาใหญ่ในตอนนี้ อีกทั้งเป็นการลดขยะ สร้างสุขภาพอนามัยที่ดีให้กับทุกคน ทั้งนี้การกีฬาแห่งประเทศไทยได้มีการร่วมมือกับกรุงเทพมหานครและทุกภาคส่วนในการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

          ผู้ว่าการกกท. กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมดังกล่าว จุดประสงค์หลักของโครงการนี้คือ ต้องการปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภายในบริเวณตลาดให้ผู้ค้าขายที่ใช้สถานที่ของ กกท. ได้รู้จักการละเว้นในการใช้ขยะที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ตลาดมีบรรยากาศที่ดี สะอาด และน่าเดินมากยิ่งขึ้น โดยได้รับความร่วมมือ จากพ่อค้า แม่ค้า มากพอสมควรในการร่วมกันทำความสะอาดในครั้งนี้ อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจากกรุงเทพมหานคร ในการมอบถังขยะที่สามารถแยกชนิดขยะได้ เพื่อนำประโยชน์จากการแยกขยะ สู่การสร้างรายได้ ให้กับพ่อค้าแม่ค้าอีกด้วย แน่นอนว่า กิจกรรม “รักษ์หัวหมาก บิ๊กคลีนนิ่งเดย์” ยังคงจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อตลาด และผู้บริโภคต่อไป