กกท.จัดกิจกรรม Run for the King เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรวมพลคนรักกีฬา มินิมาราธอน 2562 (Run for the King) โดยมีนายวิษณุ ไล่ชะพิษ รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายส่งเสริมกีฬา เข้าร่วม ณ อินดอร์สเตเดียม หัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

การจัดกิจกรรมรวมพลคนรักกีฬา มินิมาราธอน 2562 (Run for the King) ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ อันเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่งที่มีต่อประชาชนชาวไทย การกีฬาแห่งประเทศไทย ในฐานะองค์กรหลักผู้นำทางด้านการกีฬาของประเทศ จึงได้กำหนดกำหนดจัดกิจกรรมรวมพล คนรักกีฬา มินิมาราธอน 2562 (Run for the King) เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประชาชนชาวไทย และเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการออกกำลังกาย และสร้างสุขภาพที่ดีให้แก่ประชาชน โดยการจัดกิจกรรมฯในครั้งนี้มีระยะทางของการวิ่งแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะ 7 กิโลเมตร และ ระยะ 10 กิโลเมตร โดยมีประชาชนทั่วไป เป็นเยาวชน ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ ที่เดินทางมาเป็นครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมฯ ราว 3,000 คน บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคัก