กกท. จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “เฉลิมราชย์ องค์ราชัน ธ มิ่งขวัญ แผ่นดินทอง” เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

ดร. ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “เฉลิมราชย์ องค์ราชัน ธ มิ่งขวัญ แผ่นดินทอง” เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมี คณะผู้บริหาร พนักงาน ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ กกท. และผู้แทนจากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมงาน ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ผู้ว่าการ กกท. กล่าวว่า ตามที่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริในการประกอบการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 นั้น “การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะองค์กรที่รับผิดชอบดูแลในด้านการ พัฒนากีฬาของชาติ และใช้มิติของกีฬาในการขับเคลื่อนประเทศ รู้สึกซาบซึ้งและน้อมสำนึกในพระมหา กรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในนามคณะผู้บริหาร พนักงาน ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ การกีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย สื่อมวลชน และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้น ระหว่างวันที่ 5 – 12 พฤษภาคม 2562 ณ สนามกีฬาหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย รวมทั้ง การกีฬาแห่ง ประเทศไทยทั่วประเทศ เพื่อเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วน รวมถึงประชาชนได้ร่วมกันน้อมสำนึกในพระมหา กรุณาธิคุณ และร่วมกันแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของประเทศไทย” ​ทั้งนี้ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “เฉลิมราชย์ องค์ราชัน ธ มิ่งขวัญ แผ่นดินทอง” เนื่องในโอกาสพระราชพิธี บรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ประกอบด้วย การแสดงเทิดพระเกียรติ “พระอัจฉริยภาพ”, การแสดงเทิดพระเกียรติ “เฉลิมราชย์ องค์ราชัน ธ มิ่งขวัญ แผ่นดินทอง” , การแสดงเทิดพระเกียรติ “วาดทรายพระราชประวัติ”, การแสดงฉายภาพเทิดพระเกียรติ (อาคาร 25 ชั้น), การแสดงศิลปะพื้นบ้านมวยไทย, การแสดงดนตรีวงสวัสดี จาก Thailand Got Talent , การแสดงดนตรี โดย กีตาร์ The Voice, การจัดฉายวีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ “เฉลิมราชย์ องค์ราชัน ธ มิ่งขวัญ แผ่นดินทอง” จำนวน 10 รอบ/วัน ได้แก่ รอบเวลา 16.00 น., 16.30 น., 17.00 น., 17.30 น., 18.00 น., 18.30 น., 19.00 น., 19.30 น., 20.00 น. และ 20.30 น., การแสดง VTR Mapping “เฉลิมราชย์ องค์ราชัน ธ มิ่งขวัญ แผ่นดินทอง” เริ่มตั้งแต่เวลา 19.35 น., 20.05 น., 20.35 น., 21.05 น. และกิจกรรม “รวมพลังตั้งปณิธาน สานความดีด้วยหัวใจ” ด้วยการเขียนคำมั่นสัญญา ด้วยปณิธานที่จะมุ่งสร้างความดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยการเขียนปณิธานที่จะทำความดี หรือเรื่องราวจิตอาสาที่จะลงมือทำ ลงบนดอกรวงผึ้ง (รับได้บริเวณหน้างาน) แล้วนำไปประดับบนต้นรวงผึ้ง เพื่อแสดงพลังในการทำความดีร่วมกัน.