กกท.จัดรวมพลคนรักกีฬา วิ่งทั่วประเทศ 9 มิถุนายน

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการกกท. เป็นประธานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมรวมพลคนรักกีฬา มินิมาราธอน 2562 เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก การกีฬาแห่งประเทศไทย (ในส่วนภูมิภาค รวม 76 จังหวัด) โดยมี นายวิษณุ ไล่ชะพิษ รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายส่งเสริมกีฬา, พันโทรุจ แสงอุดม รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์ และผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมแถลงข่าว ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ การกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน ที่ผ่านมา

การจัดกิจกรรมรวมพลคนรักกีฬา มินิมาราธอน 2562 (Run for the King) ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ อันเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่งที่มีต่อประชาชนชาวไทย การกีฬาแห่งประเทศไทย ในฐานะองค์กรหลักผู้นำทางด้านการกีฬาของประเทศ จึงได้กำหนดกำหนดจัดกิจกรรมรวมพล คนรักกีฬา มินิมาราธอน 2562 (Run for the King) เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประชาชนชาวไทย และเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการออกกำลังกาย และสร้างสุขภาพที่ดีให้แก่ประชาชน โดยจัดกิจกรรมฯ พร้อมกันทั่วประเทศ 

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจะจัดวิ่ง ในวันที่ 9 มิถุนายน 2562 จำนวน 76 จังหวัด โดยมีระยะทาง 10.5 กิโลเมตร และมอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักงาน กกท. ภาค 1 – 5 สำนักงาน กกท.ทุกจังหวัด ร่วมกับภาครัฐและเอกชนในจังหวัดร่วมดำเนินการจัดกิจกรรมของแต่ละจังหวัด ซึ่งขณะนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมทุกจังหวัด รวม 114,036 คน แยกแต่ละภาค ดังนี้ ภาค1 รวม 13 จังหวัด 21,480 คน, ภาค2 รวม 14 จังหวัด 18,500 คน, ภาค3 รวม 20 จังหวัด 56,323 คน, ภาค4 รวม 14 จังหวัด 24,431 คน, ภาค5 รวม 15 จังหวัด 23,302 คน