กกท. จัดศูนย์วิทย์-กีฬาภาคอีสาน พัฒนาศักยภาพนักกีฬา

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานพิธีเปิดสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยและตรวจเยี่ยมศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา จังหวัดมุกดาหาร โดยมี นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร และผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทยส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ร่วมในพิธี ณ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา

สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร จัดตั้งขึ้นเพื่อการประสานงานต่างๆสำหรับการพัฒนากีฬา นักกีฬา และบุคลากรกีฬา ในส่วนจังหวัด นอกจากนี้ ได้มีการจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาอยู่ภายในสำนักงานอีกด้วย โดยในช่วงเช้า ดร.ก้องศักด เป็นประธานการเปิดป้ายสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย และร่วมปลูกต้นไม้บริเวณด้านหน้าสำนักงาน หลังจากนั้น ได้เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ซึ่งภายในศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬานี้ มีห้องฟิตเนส, อุปกรณ์สำหรับเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย, อุปกรณ์สำหรับทดสอบสมรรถภาพ และมีการนำเทคโนโลยีทางการกีฬาใช้สำหรับการฝึกซ้อมของนักกีฬาอีกด้วย

หลังจากนั้นในช่วงบ่าย ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมผู้บริหารสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย สังกัด กกท. ภาค 3 ประจำไตรมาสที่ 3 โดยมี ผู้อำนวยการ กกท. จังหวัด ภาค 3 เข้าร่วมการประชุม ณ ชั้น 3 โรงแรมพลอยพาเลซ จังหวัดมุกดาหาร

ดร.ก้องศักด กล่าวว่า กกท. ภาค 3 นั้น เป็นภูมิภาคที่ใหญ่ มีการจัดกิจกรรมกีฬามากที่สุด และยังเป็นภูมิภาคที่มีเมืองกีฬามากที่สุดถึง 3 จังหวัด จากทั้งหมด 6 จังหวัด และในอนาคตยังอาจจะมีเมืองกีฬาเกิดเพิ่มขึ้นอีก ซึ่งเป็นผลในเชิงบวกสำหรับการพัฒนาการกีฬาของประเทศ แต่ในขณะเดียวกันการดำเนินงานต่างๆก็จะมีความยุ่งยากเพิ่มมากขึ้นด้วย ซึ่งการพัฒนาการบริหารงานให้ประสบความสำเร็จนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญ จึงอยากให้บุคลากรทุกคนมีความเข้าใจในเรื่องของการดำเนินงาน ระเบียบข้อบังคับ และกฎหมายต่างๆมากขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่บุคลากรทุกคนจะต้องเรียนรู้และใส่ใจเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของบุคลากร ก็เป็นสิ่งสำคัญในการแก้ไขปัญหาต่างๆสำหรับการบริหารงานให้ประสบความสำเร็จในอนาคตอีกด้วย