กกท. จัดอบรมสัมมนา ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน และคณะเจ้าหน้าที่ที่เดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30 ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

พันโท รุจ แสงอุดม รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมสัมมนา ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน และคณะเจ้าหน้าที่ที่เดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30 ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยมี นายธนา ไชยประสิทธิ์ หัวหน้าคณะนักกีฬาทีมชาติไทย, คุณภรินธร ตันสุเทพวีรวงศ์ ผู้จัดการทั่วไปธุรกิจโทรศัพท์ข้ามแดนระหว่างประเทศ บริษัทมหาชนจำกัด ทรู คอร์ปอเรชั่น, ดร. เลอภพ โสรัตน์ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย, ดร. จำลอง อนันตสุข นายกสมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์แห่งประเทศไทยฯ, นายธัชนาถ ทองประกอบ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ, ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน คณะเจ้าหน้าที่สมาคมกีฬาฯ ร่วมการอบรม ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา

พันโท รุจ แสงอุดม กล่าวว่า ตามที่ กกท. ได้มีการเก็บตัวฝึกซ้อมนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30 ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน – 27 พฤศจิกายน 2562 โดย กกท.ได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านต่างๆ อาทิ ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา ค่าตอบแทนผู้ฝึกสอนชาวไทย และชาวต่างประเทศ ตลอดจนการเก็บตัวฝึกซ้อมและส่งแข่งขันต่างประเทศ รวมถึงค่าอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการเก็บตัวฝึกซ้อม ทั้งนี้ การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30 ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ นั้น

“การส่งนักกีฬาไปแข่งขันในระดับมหกรรมกีฬาระดับอาเซียน คือ ซีเกมส์ ระดับเอเชีย คือ เอเชี่ยนเกมส์ และระดับโลก คือ โอลิมปิกเกมส์ มี 3 หน่วยงานหลักที่สำคัญ ได้แก่ คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าของสิทธิ์ในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน โดยมีสมาคมกีฬาฯ เป็นผู้จัดเตรียมนักกีฬา และ กกท. เป็นผู้สนับสนุนการเตรียมและส่งนักกีฬาในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30 ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 11 ธันวาคม 2562 วันนี้นับเป็นโอกาสที่ดี และได้รับทราบว่า เป็นครั้งแรกที่มีการจัดสัมมนาในลักษณะนี้ ที่ผ่านมาเมื่อมีการประชุม ส่วนใหญ่จะเป็นฝ่ายบริหารที่มาประชุม ฝ่ายปฏิบัติจะไม่ค่อยมีโอกาสได้พบเจอกัน เวทีในวันนี้จึงเป็นเวทีสำคัญที่จะให้ ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน คณะเจ้าหน้าที่สมาคมกีฬาฯ ได้มารู้จัก ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อเป้าหมายความสำเร็จของนักกีฬา ความสำเร็จของประเทศชาติ โดยมีเจ้าหน้าที่กองอำนวยการ ของคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ประจำอยู่ในแต่ละเมือง ในการอำนวยความสะดวก กกท. ได้จัดเตรียมการให้บริการของ Thai House เพื่อสนับสนุนนักกีฬาไม่ว่าจะเป็น ด้านจิตวิทยา ด้านกายภาพบำบัด การรักษาอาการบาดเจ็บระหว่างและหลังการแข่งขัน รวมถึงได้จัดเตรียมฝ่ายติดตามประเมินผล เพื่อการประสานงานให้ได้ข้อมูลที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้น”

​ทั้งนี้ การจัดการอบรมสัมมนา ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน และคณะเจ้าหน้าที่ ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และประสานการทำงานร่วมกัน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขัน โดยจะมีการสัมมนากลุ่มย่อย (Workshop)ได้แก่ การอำนวยความสะดวกในระหว่างการแข่งขัน (เจ้าหน้าที่ประจำกองอำนวยการ), โครงการจัดตั้งศูนย์ Thai House (ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา), การควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา (สำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา)และการติดตามประเมินผล (ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ) เพื่อให้ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน และคณะเจ้าหน้าที่ ของแต่ละสมาคมกีฬา ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อเป้าหมายสู่ความสำเร็จของนักกีฬา และประเทศชาติต่อไป.