กกท.ชี้แจงกรณีเงินรางวัลสนุกเกอร์รายการ IBSF World Snooker Championships 2016

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เปิดเผยถึงกรณีที่สมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย ขอรับการสนับสนุนเงินรางวัลให้กับนักกีฬาผู้ฝึกสอน และสมาคมฯ ที่ชนะการแข่งขันรายการ IBSF World Snooker Championships 2016 จากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ว่า

ตามที่ สมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย มีหนังสือ ที่ ส.ก.บ.ท. 298/2559 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2559 เรื่องขอรับการสนับสนุนเงินรางวัลให้กับนักกีฬาผู้ฝึกสอน และสมาคมฯ ที่ชนะการแข่งขันรายการ IBSF World Snooker Championships 2016 ระหว่างวันที่ 18-29 พฤศจิกายน 2559 ณ รัฐกาตาร์ ซึ่งมีประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน 56 ประเทศ จาก 6 ทวีป โดยนักกีฬาทีมชาติไทยสร้างผลงาน 3 เหรียญทองแดง นั้น

“กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ โดย การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้ตรวจสอบเอกสารการขอรับการสนับสนุนเงินรางวัลรายการ IBSF World Snooker Championships 2016 แล้วปรากฎว่ารายการแข่งขันดังกล่าว มีการมอบเงินรางวัลให้กับนักกีฬาบิลเลียด ซึ่งไม่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้เงินรางวัลแก่นักกีฬา บุคลากรกีฬา และสมาคมกีฬา ที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” พ.ศ. 2559 (ประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2559) ข้อ 6.1 (1) เป็นนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันในรายการสมัครเล่น รุ่นทั่วไป ที่ไม่จำกัดอายุและมีการแข่งขันในระบบสากล ซึ่งเข้าร่วมการแข่งขันในนามทีมชาติไทยในการแข่งขันรายการมหกรรมกีฬา และรายการระดับนานาชาติ โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศทางการกีฬา ดังนั้น กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ จึงไม่สามารถให้การสนับสนุนเงินรางวัลรายการดังกล่าวได้”

ผู้ว่าการ กกท. กล่าวเพิ่มเติมว่า กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ โดย การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้มีหนังสือ ที่ กก 5107/5796 ลงวันที่ 30 เมษายน 2561 แจ้งไปยังนายกสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว กกท. เรามีนโยบายในการสนับสนุนนักกีฬาทุกชนิดกีฬา หากสามารถดำเนินการได้โดยไม่ผิดระเบียบ เราได้เร่งดำเนินการให้ในทุกเรื่อง แต่ในกรณีดังกล่าวเป็นกรณีที่มีเงินรางวัล จึงทำให้ไม่สามารถให้การสนับสนุนได้.