กกท.ต่อยอดฟุตบอลเยาวชนยูธลีก รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี จัดแมทซ์ ยูธลีกนานาชาติ ต.ค.นี้

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานกรรมการในการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนนานาชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องกลยุทธ์ ๑ ชั้น๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา

ดร.ก้องศักด ยอดมณี กล่าวว่า “ประชาคมอาเซียน ได้เสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลก ปี 2034 เพื่อให้ทั่วโลกได้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทย รวมไปถึงเจ้าภาพอาเซียนประเทศอื่นๆด้วย ซึ่งถือว่ากิจกรรมฟุตบอล เป็นกิจกรรมที่เสริมศักยภาพของประเทศไทยและประเทศในอาเซียนที่แสดงให้ประชาคมโลกได้เห็นว่าประเทศในอาเซียน โดยเฉพาะประเทศไทยมีความพร้อมในการจัดกิจกรรมฟุตบอล ประกอบกับรัฐบาลไทยที่ได้แสดงความชัดเจนในการร่วมมือกับอาเซียนในการเสนอเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลก ในการจัดกิจกรรมระดับนานาชาติย่อมมีความสำคัญและเป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะทำเป็นแผนการทำงาน ที่จะส่งเสริมได้เห็น ประเทศไทยมีกีฬาฟุตบอลระดับนานาชาติ โดยโครงการนี้สอดคล้องกับสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ไม่ว่าจะในระดับยูธลีก,ลีกอาชีพ หรือการแข่งขันในระดับต่างๆ”

โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีนโยบายในการพัฒนาระดับมาตรฐานการกีฬาแห่งชาติและการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศต่างๆ และเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ประเทศ ซึ่งทำให้นักกีฬา หรือนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศ เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องต่างๆ

ทั้งนี้ รูปแบบในการจัดการแข่งขันยูธลีกนานาชาติ จะเชิญ 4 ทีมที่ดีที่สุดจากอาเซียน,4 ทีมจากเอเชีย 4 ทีมจากทวีปยุโรป และ4 ทีมในเยาวชนแห่งชาติ (ยูธ ลีก) รุ่น U15 แข่งขันแบบพบกันหมด คัดเลือก 2 อันดับที่ดีที่สุด ต่อกลุ่ม เพื่อร่วมแข่งขันแบบแพ้คัดออก (Knock Out) จนถึงรอบชิงชนะเลิศ ซึ่งจะเริ่มทำการแข่งขันในเดือนตุลาคมนี้